Integritetspolicy

OM SPELET:
Alla frågor är kontrollerade av flera utbildade trafiklärare men vi reserverar oss för tryckfel och lagändringar eller liknande som påverkar trafikreglerna.
Vi bryr oss om miljön: Tryckeri och papper uppfyller Svanenmärkningens kriterier.
Vi bryr oss om dig: Alla frågor är kontrollerade av flera utbildade trafiklärare.
Vi bryr oss om andra: Vi ansvarar inte för hur du använder kunskaper från spelet i trafiken.

GDPR:
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, syftet med en sådan behandling är för att kunna genomföra ditt köp av våra produkter.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas tills du har erhållt och godkänt dina varor. Sedan raderas de.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med andra. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Johan Paulsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via mail. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.